جزئیات محصول
قرارداد نگهداری سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر، در جهت نگهداری سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، شبکه ای و دادن سرویس های جانبی از جمله سیستم های نرم افزاری، سیستم های تجهیزاتی، سیستم های سخت افزاری، نصب و راه اندازی، خدمات تعمیر و نگهداری کامپیوتر و چاپگرها، سرویس های شبکه، نگهداری شبکه و تجهیزات جانبی آن ها تنظیم گردیده است.
 
قرارداد نگهداری سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ای کامپیوتر