جزئیات محصول

قرارداد حاضر در جهت ارائه خدمات پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت‌افزار و نرم‌افزار شبکه و همچنین سرویس و نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت‌افزاری و سیستم‌های رایانه ای تهیه و تنظیم شده است.

قرارداد تعمیر و نگهداری سخت افزار و نرم  افزار شبکه کامپیوتر