جزئیات محصول

قرارداد در خصوص ایجاد فروشگاه اینترنتی مختص فروشنده، آموزش مدیریت فروشگاه اینترنتی و پشتیبانی فنی همراه با تأمین امنیت فروشگاه و برقراری اتصال امن به سیستم پرداخت اینترنتی بانک‌ها تهیه و تنظیم گردیده است.

قرارداد ایجاد فروشگاه اینترنتی با رعایت حقوق معنوی ثبت شده نرم افزار