جزئیات محصول

با توجه به گسترش روزافزون شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي در كشور و اتصال آنها به شبكه جهاني اينترنت مسئله امنيت شبكه‌ها و پايگاه‌هاي داده امري ضروري است كه تمامي‌ مديران فناوري بايد به آن توجه خاصي مبذول نمايند. يكي از ملزومات اساسي براي پيشگيري عمليات نفوذ به شبكه، ارزيابي شبكه توسط يك گروه يا شركت مورد اعتماد و يا طرف قرارداد است.قرارداد ارزیابی امنیت شبکه در این راستا تهیه و تنظیم شده است.

قرارداد ارزيابي امنيت شبكه