سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید

مجازات جرم ترغیب و تشویق به فساد و فحشا چیست

منتشر شده توسط یسرا در 1399/8/25
مجازات جرم ترغیب و تشویق به فساد و فحشا چیست

تشویق به فساد و فحشا

در معرفی جرم ترغیب و تشویق به فساد و فحشا باید به شناخت این مقوله بپردازیم. در ابتدای امر باید بدانیم که اشاعه فحشا چیست؟ این جرم به هر گونه اعمالی که باعث تشویق و ترغیب افراد جامعه به گناهان بزرگ علی الخصوص گناهان جنسی می شود و با این قصد صورت بگیرد را شامل می شود. در برخی مواقع ممکن است قصد انتشار در کار نبوده اما نتیجه امر همان است.
در ادامه ترغیب و تشویق به فساد و فحشا باید بگوییم یکی از عوامل ایجاد این عمل اقدام به راه اندازی مراکزی برای این اعمال است. در ابتدای امر باید توجه داشته که بر طبق قانون تشکیل مراکز فساد حضور در این محافل نیز جرم محسوب می شود.
در تعریف مرکز فساد باید توضیح داد که مرکز فساد و فحشا به مکانی گفته می شود که فحشا و فساد در آن به وقوع می پیوندد. بنابراین قوانین شامل مکان هایی که مقدمات فحشا و فساد در آن جا صورت می گیرد نمی شود.
در ادامه معرفی ترغیب و تشویق به فساد و فحشا براساس ماده 639 قانون مجازات های اسلامی واژه فساد دچار ابهام است. اما در این تعریف فی الجمله مفهوم فحشا کاملا مشخص است.
نکته دیگر این که مفهوم مرکز فساد نیز روشن و مشخص نمی باشد. البته به این موضوع توجه کنید که در قانون مجازات و امور کیفری تفسیر به نفع متهم باید صورت بگیرد که در این موضوع این تفسیر مضیق است.

آیا ارتکاب جرم دایر کردن مراکز فساد به فحشا با ترغیب و تشویق به فساد و فحشا یک مفهوم دارد؟

در صورتی که این دو جرم در کنار هم واقع شده باشد در حقیقت دارای یک ماهیت یکسان هستند. در صورتی که جرایم مختلف نباشد ارتکاب آن ها باعث تشدید است، در صورتی که ارتکاب هر کدام از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه ای خواهد داشت.
بنابراین به این نتیجه خواهیم رسید در حقیقت مرتکب این دو جرم به اشاعه فحشا متهم است. در واقع کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا باشد افراد را ترغیب و تشویق به فساد و فحشا می کنند.
البته باید به این نکته توجه داشت که تنها ارتکاب به ترغیب و تشویق به فساد و فحشا شامل مجازات غیرمشدد نخواهد شد.

ارکان جرم تشویق و ترغیب به فساد و فحشا چیست؟

با توجه به این که افرادی اقدام به راه اندازی مراکز فساد می کنند به نوعی به تشویق و ترغیب به فساد و فحشا می پردازند، بر اساس ماده 639 که به عنوان تشکیل دهنده رکن قانونی این جرم است، چنین عنوان شده که است که افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد.
این حکم شامل افرادی می شود که: 
  1. کسی که مرکز فساد و فحشا را دایر نموده است.
  2. افرادی که جرم آن ها ترغیب و تشویق به فساد و فحشا است.
رکن مادی جرم فساد و فحشا تاسیس و راه اندازی مکان هایی است که در آن فحشا و فساد انجام گرفته است. افرادی که اداره چنین مکان هایی را بر عهده دارند به جرم ترویج فساد و فحشا مجرم شناخته می شوند و محکوم به مجازات می شود.
در ارتباط با رکن معنوی این جرم چنین آمده است که سوء نیت عام آن برای اشاعه اعمال منافی عفت و اخلاقی انجام گرفته است. درباره تعبیر دایر یا اداره کردن این ضرورت وجود دارد که در ترویج و اشاعه فحشا عمد وجود داشته است.

مرکز فساد و فحشا چیست؟ آیا ایجاد و تشکیل مراکز فساد جرم است؟

آیا دایر کردن مراکز فساد و فحشا در کنار ترغیب و تشویق افراد به فحشا جرم محسوب می شود؟ دایر کردن مراکز فساد و فحشا به عنوان جرایم کیفری شناخته شده و دارای مجازات پیش بینی شده ای هستند و در صورتی که فردی مرتکب این جرم شود مجازات مشخصی در قبال او انجام می گیرد. فحشا در بیشتر فرهنگ ها ناپسند شناخته شده و به عنوان جرم محسوب می شود.
قانون مجازات جمهوری اسلامی نیز این فعل را جرم شناخته و در مواد 134 و 135 قوانین خود به این امر پرداخته که حد قوادی و فحشا برای مردان 75 تازیانه، تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال و برای زنان تنها 75 ضربه تازیانه یا شلاق را در نظر گرفته است.
 
ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):
افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند 1، علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
  1. کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.
  2. کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن ‌را فراهم نماید.
تبصره: هرگاه بر عمل فوق عنوان فحشا صدق نماید علاوه‌ بر مجازات مذکور به حد فحشا نیز محکوم می‌گردد.

 مجازات فساد و فحشا در قانون مجازات های اسلامی چیست؟

طبق ماده 627 قانون مجازات های اسلامی:
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا از قبيل تقبيل (بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر در مکان های عمومی) یا مضاجعه (همبستری مرد با زن بدون آمیزش) شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
 
تشویق به فساد و فحشا
در ماده 6۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است:
هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۶ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، اما عفت عمومی را جریحه دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه آیا تا ۷ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکات قابل توجه درباره جرم ترغیب و تشویق به فساد و فحشا

جرم راه اندازی و دایر کردن مراکز فساد و فحشا به عنوان یک جرم به عادت و مستمر قلمداد می شود که احتیاج به تکرار فعل وجود دارد، به شکلی که عنوان اداره مرکز فساد و فحشا در مورد آن ها صدق کند. با توجه به این موضوع اداره محل در یک مدت زمان مشخص به عنوان تکرار جرم محقق نخواهد شد.

تفاوت فساد و قوادی در چیست؟

آیا قوادی افراد را ترغیب و تشویق به فساد و فحشا می کند؟ با توجه به این که دایر کردن مرکز فحشا و فساد جرم محسوب می شود این فعل در برخی مناطق دنیا به عنوان یک تجارت سودآور شناخته می شود و به عنوان یکی از پردرآمد ترین تجارت ها در دنیا به شمار می رود.
با توجه به این، دایر کردن در این جرم معنایی جدای از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشا به محلی گفته می شود که این اعمال در آن جا صورت می گیرد و بنابراین تعریف شامل مکان هایی که مقدمات لازم برای فحشا و فساد انجام می گیرد نخواهد شد.

تفاوت فساد و فحشا

نکته دیگر این که واژه فساد در قانون دچار ابهام بوده و در ماده 639 قانون مجازات های اسلامی فساد دارای ابهام است. اما در این گفتار معنی مرکز فحشا کاملا مشخص است اما درباره مرکز فساد معنای روشنی وجود نداشته و تعریف روشنی ارائه نشده است.
با توجه به این موارد فساد بر هر نوع عملی که برخلاف قانون باشد گفته می شود؛ در کنار این فحشا به افعال زشت و زنا اطلاق می شود. اصطلاحات فساد و فحشا در برخی موارد به یک معنا اطلاق شده است، اما با توجه به این که در ماده 639 قانون مجازات اسلامی بین فساد و فحشا حرف اضافه و یا فاصله افتاده است باید این دو جرم را مجزا دانست.
بنابراین نظریه فحشا و فساد دو جرم متفاوت بوده و فحشا به عمل زشت زنا اطلاق شده است و فساد بر سایر اعمال منافی عفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ و همچنین نمایش و فروش مطالب مستهجن اطلاق می گردد.
شاهد بر این امر در فصل جرایم منافی عفت و اخلاق حسنه است. در نهایت باید نتیجه گرفت که فساد و فحشا منصرف به مفاسد اخلاقی است و تشخیص نوع آن به عهده دادگاه است. با این تفاسیر در تعریف این جرم می توانیم بگوییم که اداره هر مکانی که در آن شرایط و امکان انجام اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد جرم محسوب می شود.

جرم دایر کردن مراکز فساد و فحشا

در رابطه با دایر کردن مراکز فساد و فحشا که به نوعی ترغیب و تشویق افراد به فساد و فحشا است، می توانیم بگوییم که بر اساس قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 در ارتباط با این نوع مراکز:
موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند، به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی‌توانند در آن‌جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود. بنا براین قانون هدف از ماده 639 تعطیلی مراکز این چنینی نبوده بلکه هدف بستن آن است.

تبصره

تبصره ماده 639 در این باره می گوید:
هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید، علاوه بر مجازات مذکور، به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
بنابراین بر اساس این تبصره جرم دایر کردن مراکز فساد اعم از جرم قوادی بوده است و علت امر این است که تعبیر واژه هرگاه این است که مواردی وجود دارد که مصداق عمل قبیح قوادی نیست. در توضیح جرم قوادی باید گفت براساس ماده قانون مجازات اسلامی242 به این مفهوم است: جمع و مرتبط‌ کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.
بنابراین نتیجه می گیریم فردی که دو یا چند نفر را برای ارتباط اعمال قبیحه ای مانند زنا و لواط ترغیب کرده باشد، به عمل قوادی یا ترغیب و تشویق به فساد و فحشا مرتکب شده و از نظر قانون مجازات های اسلامی به قوادی متهم است.
این در حالی است که این امکان وجود دارد که اداره کردن مراکز فساد و فحشا بدون مرتبط کردن افراد به اعمالی مانند زنا باشد و صرفا با فراهم کردن مکان توسط این افراد فحشا محقق شده یا با اشاعه فساد به تحقق این امر کمک کند.

ترغیب و تشویق به فساد و فحشا در فضای مجازی جرم است؟

در رابطه با ترغیب و تشویق به فساد و فحشا در فضای مجازی باید گفت که به استناد ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، انتشار، توزیع، معامله و نگهداری، به قصد تجارت یا افساد محتویات مستهجن، جرم است و مرتکبان این اعمال، به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند.
این مجازات با توجه به نحوه وقوع جرم و شرایط شامل جریمه نقدی و حبس از 91 روز تا 2 سال می شود توجه داشته باشید که قانون جرائم رایانه بین محتویات مستهجن و محتویات مبتذل تفاوت قائل شده و برای هر کدام به شکل مجزا تعریفی قائل شده است.
در تعریف محتویات مستهجن براساس تبصره ۴ ماده 14 این طور آمده است که تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش و عمل جنسی انسان است.
در ادامه براساس تبصره 3 ماده 14چنین آمده است که در صورتی که افراد این ماده را به عنوان شغل و حرفه خود در نظر گرفته است و یا ارتکاب به آن به شکل سازمان یافته باشد، در صورتی که به عنوان مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازاتی که در این قانون مقرر شده است خواهد رسید.
در صورتی که قاضی اشاعه دهنده یا ترغیب کننده را به عنوان مفسد فی الارض تشخیص دهد مجازات وی اعدام است.
در کنار این موارد براساس بند الف ماده 15 همان قانون اگر فردی به منظور دسترسی افراد به محتویات مستهجن آن ها را تهدید یا تطمیع کرده یا ترغیب و تشویق به فساد و فحشا کرده است یا برای دستیابی این افراد از شیوه تسهیل استفاده کرده است و یا این که افراد را به این امر آموزش داده است مجازات وی از 91 روز تا یک سال به همراه جزای نقدی است.
 

مشاوره حقوقی در خصوص ترغیب و تشویق به فساد و فحشا

پلتفرم حقوقی یسرا با حضور وکلای تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با ترغیب و تشویق به فساد و فحشا به شما متقاضیان محترم می باشد.
یسرا سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و جرایم سایبری و جرایم رایانه ای ، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها است. که به طور حرفه‌ای وکالت جرایم اینترنتی و رایانه‌ ای را بر دوش دارد که با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان محترم می باشد.
 
شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص نکات حقوقی درباره ترغیب و تشویق به فساد و فحشا را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید، تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی ترغیب و تشویق به فساد و فحشا، کلاهبرداری اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند.
در مشاوره آنلاین رایگان شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
 

سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید