سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید

طبق جرائم مندرج در قانون جرائم رایانه ای تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای چه مواردی را در بر میگیرد

منتشر شده توسط یسرا در 1400/5/2
طبق جرائم مندرج در قانون جرائم رایانه ای تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای چه مواردی را در بر میگیرد

مشمولین تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای

مقدمه: رایانه از ابزارهایی است که کاربرد آن در زندگی بشر روز به روز توسعه پیدا کرده و تحولات شگرفی را در جوامع حاضر ایجاد کرده است. رایانه، همانند سایر امور و وسائل دارای دستاوردهای مثبت و منفی است. ظهور جرائم رایانه ای جدید یکی از پیامد های منفی گسترش بکارگیری رایانه در مراکز اطلاعاتی و ارتباطی است.

از حیث نقش رایانه در تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

 • دسته اول شامل جرائمی میشود که در آنها رایانه و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشوند مثل سرقت یا تخریب (جرم بر رایانه)
 • دسته دوم هم جرائمی هستند که در آنها رایانه به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم استفاده میشود (جرم با رایانه)
 • دسته سوم که دسته آخر به حساب می آید جرایمی هستند که میشود آنها را جرائم رایانه ای محض نامید. جرائم دسته سوم با جرائم کلاسیک تفاوت بسیار دارند و در دنیای مجازی اتفاق میفتند اما آثارشان در دنیای واقعی ظاهر میشود (جرائم خاص رایانه)

ارکان قانونی و مادی جرائم رایانه ای

تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای  یا ارکان قانونی و مادی تسهیل ارتکاب جرائم رایانه ای چه مواردی را در بر میگیرد که در اینجا به آن اشاره کوتاه و مختصری میکنیم.
تسهیل در ارکان جرایم رایانه ای

تولید یا ارائه داده ها یا ابزارهای مختص ارتکاب جرائم رایانه ای

 • رکن قانونی جرم

طبق ماده 25 قانون جرائم رایانه ای «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حسب از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
تولید، انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور تسهیل و ارتکاب جرائم رایانه ای به کار میرود.»
 • رکن مادی جرم

تولید، توزیع، انتشار، در دسترس قرار دادن و معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی

فروش یا ارائه داده های مرتبط با نفوذ به داده ها یا سامانه ها 

 • رکن قانونی جرم

طبق ماده 25 قانون جرائم رایانه ای «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حسب از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند.
 • رکن مادی جرم

فروش، انتشار و ارائه گذر واژه یا داده

انتشار یا ارائه آموزش نفوذ، شنود، جاسوسی و خرابکاری رایانه ای

 • رکن قانونی جرم

طبق ماده 25 قانون جرائم رایانه ای «هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حسب از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویان آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریت و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
 • رکن مادی

 1. انتشار و در دست قرار دادن محتویات آموزش ارتکاب و تسهیل جرائم رایانه ای 
 2. آموزش های موضوع جرم شامل یک یا چند  جرم زیر خواهد بود:
 • دسترسی غیرمجاز داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
 • شنود غیر مجاز داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی
 • جاسوسی رایانه ای
 • تخریب و اخلال در داده ها داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی

سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید


Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 437. in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:373 Stack trace: #0 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(346): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(288): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/yasorg/domains/yasra.org/public_html/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 373