02144003048 Make your dreams come true! یسرا ورود/ ثبت نام

مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق و نحوه اجتناب از آنها

منتشر شده توسط یسرا در 1399/5/24
مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق و نحوه اجتناب از آنها

مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق

در این مقاله به بررسی مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق و مشکلاتی که ممکن است در رابطه با شرکای قبلی در آینده پدیدار شوند، می پردازیم.
واقعیت کنونی این است که بسیاری از کارآفرینان در پروژه ها با طرفین دیگر، بدون تشکیل یک نهاد تجاری کار می کنند. دلایل ممکن است متفاوت باشند. غالب آنهایی در پی صرفه جویی هزینه ها و یا صبر کردن هستند که در زندگی و کسب و کار مطمئن باشند.
مهم است بدانیم که چگونه با توجه به قانون چنین روابط تجاری مشاهده می شود و چه مقرراتی را قانون به اشخاص شرکت کننده تحمیل می کند. وقتی توافق رسمی کتبی وجود ندارد، قانون مقررات پیش فرض خاصی را برای حاکم شدن بر چنین مشارکتی مقرر می کند.
این قوانین پیش فرض مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق اغلب بهترین منافع شرکا را منعکس نمی کنند؛ اما به لحاظ قانونی آنها را هنگامی که خودشان مقرر نکرده اند، ملزم می کنند. بیایید قوانین اصلی و برخی از حمایت های منصفانه که کمک می کند، به جلوگیری از لطمه کلی به یک طرف در صورت بروز تناقض در توافق طرفین را بررسی کنیم.

پیش فرض شکل شرکت چند نفره

شرکت تضامنی شکل تجاری پیش فرض است، زمانی که بیش از یک نفر در یک کسب و کار فعالیت می کند. به عبارت دیگر، اگر دو یا چند نفر بدون در نظر گرفتن مراحل ثبت شخصیت حقوقی، کسب و کار کنند. قانون به طور کلی آنها را به عنوان شرکای تضامنی می بیند.
معیار قانونی برای تعیین این که آیا مشارکت شکل گرفته است یا نه، می پرسد آیا دو یا چند شخص به عنوان همکاران کسب و کار برای سود شریک شدند. این تعریف به این معنی است که مشارکت می تواند به سادگی بر اساس عمل طرفین و حتی بدون قرارداد به وجود بیاید.
علاوه بر این توجه بیشتر به محدود کردن مسئولیت خود با تشکیل LLC یا شرکت سهامی، مهم است که درک کنید که چگونه قانون رابطه بین شما و همکاران شما را بررسی می کند و چه مقرراتی را قانون بر آن ارتباط برقرار می کند، به خصوص اگر شما هنوز بین خودتان توافق نکردید، که رابطه شما چیست و چگونه آن را اداره می شود.

قانون شرکت تضامنی برای مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق

درست همانطور که قانون شرکت تضامنی را به عنوان یک طبقه بندی پیش فرض بررسی می کند، قانون قواعد پیش فرض خاصی را برای حاکم شدن بر مشارکت زمانی که قرارداد مشارکتی وجود ندارد، ایجاد می کند.
به عنوان مثال، شرکای شرکت تضامنی به طور مساوی در منافع و مازاد باقی مانده پس از تمام بدهی ها شریک اند. این قانون بدین معنی است که حتی اگر یک شریک نود درصد از کار را انجام دهد و نود درصد سرمایه را در این سرمایه گذاری ریسک پذیر سرمایه گذاری کند، سود شرکت هنوز باید به پنجاه/ پنجاه تقسیم شود، در حالی که توافق بر خلاف آن نیست.
با این حال، زمانی که این مشارکت پیش فرض شکل گرفته است، احتمال وجود دارد که یک شریک تصمیم بگیرد پروژه را ترک کند، چه به علت عدم توافق در مورد نحوه مدیریت کسب و کار و یا صرفا به دلیل این که دیگر نمی تواند یا بخواهد بخشی از پروژه باشد.
چنین طرحی مشارکت را به پایان میرساند و سه رویه فنی را که قانون لازم است مورد بررسی قرار دهد راه می اندازد.

انحلال، اولین مرحله بروز مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق

یک رویداد یا توافق، باعث انحلال مشارکت می شود. به عنوان مثال، یک رویداد که موجب انحلال مشارکت می شود، ممکن است به سادگی این باشد که یک شریک دارای تعهدات فراوان دیگری بوده یا نقل مکان کرده است و گفته با عرض پوزش، من نمی توانم کار در این پروژه را با شما ادامه دهم. خدا حافظ.
در آن زمان مشارکت قانوناً منحل خواهد شد. یا ممکن است یک شرط توافق وجود داشته باشد که مشارکت تنها تا زمانی که یک نقطه عطف در پروژه به دست می آید، به پایان برسد و این همکاری به طور خودکار منحل شده است. همکاری می تواند حتی زمانی که شرکا، حقیقتاً دیگر به عنوان شرکا با هم شراکت نمی کنند، منحل می شود.
 
مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق
 
استدلال برای چنین انحلال راحتی بر اساس نظریه قانونی جمع کردن است که نیویورک و بسیاری از کشورهای دیگر از آن پیروی می کنند. هر زمان که شریک یک مشارکت را ترک می کند، مشارکت به لحاظ فنی منحل و به یک مشارکت جدید تبدیل می شود.
بنابراين، انحلال، یک سوال از این كه آیا كسب و كار همچنان به کار ادامه می دهد يا خیر، نیست؛ بلكه هويت مشاركت بر اساس مجموع شركا تغيير كرده است.

تصفیه

هنگامی که یک مشارکت منحل می شود، بلافاصله کسب و کار را نمی توان به سادگی متوقف کرد؛ عبور از مرحله تصفیه باقی می ماند.
یکی از اسباب تصفیه، حداقل در مواردی که نه تنها مشارکت، بلکه کسب و کار خود را متوقف کند، این است که اجازه بستن موثر کسب و کار را بدهد (به عنوان مثال، یک فروشگاه به طور معمول درب آن را نمی بندد در همان روز صاحبان آنها تصمیم به پایان دادن به کسب و کار می گیرند، اما ابتدا تلاش می کند تا بیشتر کالا های موجود خود را بفروشند، شاید به مدت اجاره خاتمه دهند، و غیره).
اما به لحاظ قانونی، مهمترین بخش تصفیه حسابداری است، محاسبه و تخصیص دارایی های مشارکت به شرکا، یا در سهام های مساوی، اگر آن ها توافقنامه دیگری ندارند یا بر اساس توافق مشارکتشان. در حقیقت، قانون بیان می کند که یک مشارکت بدون حسابداری نمی تواند پایان یابد.

پایان مشارکت در بروز مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق

در نهایت، پس از انحلال و تصفیه کامل، مشارکت به پایان می رسد، اما به یاد داشته باشید که کسب و کار می تواند در یک مشارکت جدید و یا شکل دیگر دایر باشد. امشب برای اهداف ما، فرض می کنیم که هیچ مشاجره ای رخ نداده یا باقی مانده است که کدام یک از طرفین کسب و کار را نگه می دارند و کدام یک ترک می کند.

تبعات عدم پیگیری مراحل پایان مشارکت

پس از بررسی روش مناسب برای خروج یک شریک، باید ببینیم خطرات ناشی از عدم پیگیری این روش ها چیست.
شما ممکن است تعجب کنید که چرا هر کسی سه مرحله را دنبال نمی کند، اما طبیعت غیرمعمول و گذرا از استارتاپ ها و هزینه مشاوره قانونی و حسابداری حرفه ای اغلب این شرکت های جدید را در حالت برزخ قانونی قرار می دهد.
به عنوان مثال، اگر شرکا بخشی از راه بدون حسابداری، به ویژه اگر یکی از این کارها را به تنهایی یا با یک شریک جدید ادامه دهد، چه اتفاقی می افتد، اگر شرکای سابق دوباره ظاهر شوند و بخشی از کسب و کار را ادعا کنند؟ برای شروع، یک شریک سابق می تواند برای حسابداری انحلال مشارکت تا شش سال از زمانی که او از مشارکت را ترک کرده است شکایت کنند.
در زمان بروز مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق، شریک سابق فقط حق حسابداری از اموال مشارکت را براساس وضعیت خود در تاریخ انحلال، یعنی زمانی که او کسب و کار را ترک کرد، دارد.
با این وجود، هر چند حسابداری براساس ارزش مشارکت در تاریخ انحلال است، شرکای سابق حق درخواست تقاضا برای سود سهم خود از ارزش باقی مانده در کسب و کار یا سود حاصل از سهم خود از ارزش کسب و کار دارد پس از انحلال، به گسترش سود خود ادامه دهد.

اقامه دعوی برای سود حاصل از سهم

اگر شرکای سابق برای این سود اقامه دعوی کردند، دادگاه با تعیین این که چند درصد از سهم مشارکت متعلق به شریک در زمان انحلال است، شاید حتی پنجاه درصد است، محاسبه می کند و درصد یکسان از سود حاصل در تاریخ انحلال را به او می دهد.
اگر یک کسب و کار در آینده سودمند یا ارزشمند باشد در حالی که یک شریک احتمالی سابق به طور قانونی یک شریک باقی مانده بود، این همکاران سابق می توانند ادعای سود یا دارایی را به میزان قابل توجهی از سهم خود در کسب و کار داشته باشد، از این رو تعیین این که هیچ مشارکتی بین شرکای سابق باقی نمی ماند اهمیت دارد.
ممکن است بعضی از حمایت های منصفانه برای جلوگیری از تصفیه کامل، ضمناً، مانند قصور، یا حمایت حقیقی، به چالش کشیدن وضعیت شاکی به عنوان یک شریک قبلی، وجود داشته باشد. اما به یاد داشته باشید، حتی یک پیروزی در دادگاه توسط مشارکت فعلی می تواند ویرانگرانه و پرخرج باشد.

حسابداری، راه حل مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق

راهکارهای کارآمد و موثر برای جلوگیری از چنین اتفاقی، انجام حسابداری ساده است یا در مورد استارتاپ بسیار کوچک، به سادگی امضا یک توافقنامه میان یک شریک و یک شریک قبلی است که آنها حقوق خود را به حسابداری واگذار می کنند. یک مشوق شریک فعلی که می تواند ایجاب کند صدمه زدن به شریک سابق در برابر هر گونه مسئولیت ناشی از زمان خود به عنوان یک شریک است.
علاوه بر این، برخی از وظایف باقی مانده برای پوشش سایر مبادی مسئولیتی وجود دارد. هر شخص ثالثی، به ویژه طلبکاران را که شریک سابقشان ممکن است از طرف کسب و کار معامله کند را مطلع کنید، او دیگر دارای قدرت الزام کسب و کار در هر نوع از معامله نیست. و به دنبال یک مشاور حسابداری باشید تا اطمینان حاصل کنید که آیا شما باید اسناد و مدارک را بایگانی کنید یا بدهکار هر مالیاتی را در رابطه با تغییرات ساختار کسب و کار هستید.

جلوگیری از سرقت ایده

در نهایت و در خصوص مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق ، بسیاری از کارآفرینان جدید از سرقت ایده کسب و کارشان در یک طرح می ترسند؛ مانند اختلاف حقوقی معروف بین برادران وینکلووس و مارک زوکربرگ در مورد حقوق فیسبوک.
نگرانی این پرسش را مطرح می کند که آیا یک شریک سابق می تواند در مورد کسب و کار در حال انجام کاری که ایده اش را به سرقت برده است شکایت کند. با این حال، ایده های بدون حمایت خاص از جانب قانون نمی توانند ادعای قانونی را ایجاد کنند.
طبق قانون دولت نیویورک، تنها قراردادهایی مانند قراردادهای عدم افشا برای حفظ عینی، ایده های جدید، می توانند از یک ایده کسب و کار را حمایت کند.
ثبت مالکیت فکری فدرال، علامت های تجاری، حق کپی برداری و اختراعات، از اشکال خاص ایده های دیگر حمایت می کند. در صورت عدم توافق یا حقوقIP ، کسب و کار فعلی با خطر کم طرح دعوی قضایی در مورد یک ایده کسب و کار از طرف یک شریک سابق را مواجه است.

تیم تخصصی و حقوقی یسرا در زمینه مشاوره و وکالت مسائل حقوقی با شریک سابق چگونه خدمت رسانی می‌کنند؟

تیم مشاوران حقوقی و وکلای مجرب یسرا، به صورت تمام وقت آماده‌ ارايه‌ مشاوره رایگان هم از طریق حضور در دفاتر و شعب مختلف یسرا و هم به صورت آنلاین و یا تلفنی هستند.
در موسسه حقوقی یسرا وکلا و مشاوران و متخصصان ماهر و با تجربه‌ای در زمینه مشاوره حقوقی در هر زمینه ایی مانند مسائل حقوقی احتمالی با شریک سابق حضور دارند که به شما متقاضیان در روند مسائل حقوقی کمک می‌کنند و هم چنین در روند رسیدگی و احقاق حق شما بسیار حرفه‌ای و با تجربه عمل می‌کنند.
علاوه بر آن، این تیم حقوقی و متخصص دارای سامانه‌ هوشمند یسرا است که تمام کارهای مشاوره کسب و کار ،امور ثبتی، رسیدگی و پیگیری جرایم و پرونده‌ها و قراردادهای فضای مجازی را به صورت هوشمند و آنلاین برای موکلان انجام خواهد داد.
همچنین تیم یسرا دارای بانک اطلاعاتی بسیار قوی و کاملی است که اطلاعات و گزارش‌های بسیار مفیدی را در رابطه با کسب و کارهای مجازی و حقوق و قوانین سایبری و جرایم آن و همچنین وکلای سایبری و آی تی در اختیار علاقمندان گذاشته است.
تیم حقوقی یسرا متشکل است از وکلای بسیار مجرب و متخصص در حوزه جرایم خاصی که در دنیای مجازی صورت می‌گیرد؛ وکلای سایبری یسرا در هر جا و هر زمینه‌ای می‌توانند به شما کمک کنند.

مشاوره حقوقی در خصوص مسائل حقوقی با شریک سابق

اگر شما درگیر پرونده با عنوان مسائل حقوقی با شریک سابق شده اید و نیاز به مشاوره در این زمینه یا تهیه لایحه یا از سوی مقابل نیازمند دفاع در یک دعوای هستید، به دلیل پیچیدگی ها و برخی ماده و تبصره های قوانین مختلف مربوط به شرکتها و کسب و کارها، بهترین راه استفاده از وکلا و مشاورانی است که در این حوزه دارای تخصص و اشراف هستند.
پلتفرم حقوقی یسرا با حضور وکلای تخصصی در حوزه جرایم رایانه ای آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص پرونده های مرتبط با مسائل حقوقی با شریک سابق به شما متقاضیان محترم می باشد.
یسرا سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در حوزه امور ثبتی، حقوق فناوری اطلاعات و جرایم سایبری و جرایم رایانه ای ، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها است. که به طور حرفه‌ای وکالت جرایم اینترنتی و رایانه‌ ای را بر دوش دارد که با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره رایگان به شما متقاضیان محترم می باشد.
شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص نکات حقوقی درباره مسائل حقوقی با شریک سابق را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید.

مشاوره رایگان یسرا 

تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی، کلاهبرداری اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند.
در مشاوره آنلاین رایگان شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
 
 
مسائل حقوقی با شرکا, استارتاپ ها, مسائل حقوقی با شریک سابق, شرکت سهامی, شرکت با مسئولیت محدود, شرکت تضامنی, مسائل حقوقی شرکتها, مسایل حقوقی استارتاپ ها,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است