02144003048 Make your dreams come true! یسرا رویاهات رو به واقعیت تبدیل کن! از کجا شروع کنم؟

دعاوی مالکیت معنوی و نکات حقوقی پیرامون مالکیت معنوی

منتشر شده توسط یسرا در 1399/8/26
دعاوی مالکیت معنوی و نکات حقوقی پیرامون مالکیت معنوی

مالکیت معنوی

با توجه به پیشرفت روز افزون رسانه ها و دنیای دیجیتال در حال حاضر دعاوی مالکیت معنوی به یکی از مهم ترین دعاوی و اختلافات حقوقی تبدیل شده است.
برای آشنایی بیشتر با دعاوی مالکیت معنوی باید بدانید که این موضوع به عنوان حقی است که افراد نسبت به یافته ها، نتیجه ایده ها و آثار فکری خود دارند.
حقوق مالکیت معنوی متناسب با نوع اثری که افراد خلق کرده اند تحت پوشش قانون قرار می گیرد. به عنوان مثال در صورتی که اثر، یک نوشته باشد، در دسته مالکیت هنری و ادبی قرار گرفته و مشمول قانون حمایت از کپی رایت می شود.
با پیشرفت دنیای تکنولوژی مالکیت معنوی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و افراد بیشتر از گذشته سرنوشت کسب و کارهای خودشان را مربوط به مالکیت معنوی می دانند.
باید توجه داشته باشید که این آثار نامشهود در دارایی های مربوط به کسب و کار سهم زیادی را به خود اختصاص داده است و تعرض به آن ها باعث نقض قوانین شده و در برخی مواقع ضررهای جبران ناپذیری را به این افراد وارد می کنند.

چگونه از دعاوی مالکیت معنوی پیشگیری کنیم؟

محافظت از ایده کسب و کار باید یکی از اصلی ترین اولویت های صاحبان کسب و کار باشد تا از این طریق دیده شده و امکان کسب درآمد داشته باشند.
یکی از راه های پیشگیری از دعاوی مالکیت معنوی حق ثبت اختراع یا کسب امتیاز قانونی به عنوان یک راه حل خوب به شمار می رود. این حق از طرف قانون به خالقین آثار داده می شود تا فرد این امکان را داشته باشد در مدت زمان معین و مشخصی از آن استفاده کند. در زمانی که اثر به عنوان کسب و کار است، این موقعیت بسیار مهم است.
ثبت اثر روند بسیار طولانی را به دنبال دارد اما توجه داشته باشید که این روند باعث می شود کسب و کار شما از ایمنی بیشتری برخوردار باشد. یکی از اسرار تجارت این است که درباره نشان های تجاری آگاهی داشته باشید و در این مورد باید مواظب بوده و آگاهانه عمل کنید.

نقش رعایت نکردن کپی رایت در کسب و کارهای اینترنتی چیست؟

یکی از مواردی که بیشترین نقش را در دعاوی مالکیت معنوی ایفا می کند نقض قانون کپی رایت است.
با توجه به این امر که نقض حقوق پدیدآورندگان آثار همیشه در نظم عمومی ایجاد اختلال کرده است، بعضی از کشورها به علت ارزشی که برای آفرینش های فکری و ذهنی قائل هستند با حمایت کردن از این آثار و نقض یا بی توجهی به کپی رایت را جرم شناخته و برای نادیده گرفتن آن مجازات هایی را در نظر گرفته اند.
باید به این نکته توجه داشت که نقض یا نادیده گرفتن کپی رایت با توجه به نوع اثر ارائه شده دارای ضمانت اجرای متفاوتی است.
قانونگذار در فصل های سوم و چهارم قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348 به جرم انگاری و نقض کپی رایت پرداخته است.
در ماده 17 قانون فوق ذکر شده است که استفاده از نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر باشد، برای آثار دیگری که دسته یا مانند آن و در ماده 19 همان قانون هرگونه تحریف و تغییر در آثاری که مورد حمایت این قانون هستند با توجه به قانون مورد نظر نشر آن ممنوع دانسته و در ماده 25 برای ارتکاب این جرم مجازات تادیبی از 3 ماه تا 1 سال وجود دارد.
در ادامه ماده 23 قانون مذکور بیانگر این مورد است که هر فردی که تمام اثر یا بخشی از آن را که متعلق به دیگران بوده و مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام آفریننده اثر بدون کسب اجازه فرد یا به شکل عامدا و عالما به نام فرد دیگری جز خالق اثر عرضه یا پخش کند، به حبس تادیبی 3 ماه تا 6 سال محکوم خواهد شد.
در ادامه قوانین دعاوی مالکیت معنوی بدانید که بر طبق ماده 28 فرض بر ارتکاب جرم توسط افراد حقوقی زمانی که متخلفین از این قانون جزو افراد حقوقی باشند، علاوه بر تعقیب جزائی که شامل اشخاص حقیقی است مسئولی که جرم مرتکب شده ناشی از تصمیم او است، خسارات شاکی خصوصی از اموال اشخاص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال اشخاص حقوقی برای جبران خسارت کافی نباشد مابه التفاوت باقی مانده از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

حق مالکیت مادی چیست و در قانون اساسی چگونه است؟

حق مالکیت مادی به رابطه ای اطلاق می شود که بین شخص یا شیء مادی وجود داشته باشد به این مقوله گاه رابطه مالکیت نیز می گویند. در صورتی که قانون این رابطه را معتبر دانسته و آن را مورد حمایت خود قرار می دهد که از راه قانونی و مشروع به دست آمده باشد.
برای آشنایی بیشتر می توانیم به قانون مدنی در خصوص حمایت از مالک در برابر غاصب اشاره کرد غاصب به فردی اطلاق می شود که مال را از سلطه مالک درآورده یا مانع استفاده از آن شود.

ویژگی های حق مالکیت مادی براساس قانون مدنی

مطلق بودن حق مالکیت مادی: به این معنی است که مالک می تواند هرگونه دخل و تصرفی در اموال خود ببرد.
براساس ماده 30: مالکان می توانند نسبت به اموال و مایملک خود هر گونه حق انتفاع و تصرف را داشته باشند؛ به جز در مواردی است قانون که آن را استثناء کرده باشد.
مطلق بودن مالکیت مادی: حق مالکیت مادی در بردارنده مفهوم دیگری است که شامل حقوق عینی است که در برابر افراد قابل استناد است.

حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم افزار

یکی از دعاوی مالکیت معنوی که در سال های اخیر بسیار رایج بوده حقوق مالکیت معنوی و مادی نرم افزار های رایانه ای است که در حال حاضر در مسائل حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
نکته جالب توجه این است که فرایند تولید نرم افزارهای رایانه ای با صرف مدت زمان طولانی، مخارج و ایده ها همراه است که هیچ کدام از برنامه نویسان یا تولیدکنندگان نرم افزار یا استارت آپ ها حاضر نیستند که بعد از صرف هزینه ها و زمان زیاد به سادگی از حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم افزار خود بگذرند و نسبت به آن بی توجه باشند.
بنابراین قوانین نرم افزار به عنوان دارایی این افراد به شمار رفته و حفاظت از آن به حقوق مالکیت مادی و معنوی بر می گردد.
نکته قابل ذکر این است که افراد تنها زمانی می توانند نسبت به این امر حفاظت اعمال کنند که نسبت به ثبت رسمی حقوق مالکیت مادی و معنوی اقدامات لازم را به عمل آورده باشند. در این صورت استفاده بدون اجازه باعث می شود که فرد بتواند از متخلف شکایت کرده و ضررها و زیان های مالی را جبران کند.
 
دعاوی مالکیت معنوی

ثبت نرم افزار در ایران

ثبت نرم افزار در ایران به دو شکل انجام می شود که شامل قانون حمایت کپی رایت و ثبت اختراع می شود.
با توجه به این که نرم افزار به شکل رمز نگاشته و کدهای برنامه نویسی است مانند کتاب و آثار ادبی شامل قانون کپی رایت می شود. در صورتی که نرم افزارها واجد شرایط ویژگی های اختراع باشند یعنی دارای گام ابتکاری و کاربردهای صنعتی باشد مشمول قوانین ثبت اختراع می شوند.

حقوق مالکیت معنوی و مادی نرم افزارها متعلق به چه افرادی است؟

در ادامه دعاوی مالکیت معنوی حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم افزارها به دو حالت بستگی دارد.
در حالت اول این است برنامه نویس برنامه را برای خود ساخته باشد که در این حالت براساس ماده 9 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای حقوق مادی و معنوی نرم افزار به خالق آن تعلق دارد.
خالقین نرم افزار می توانند همه یا بخشی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر از آن با قید شرط به افراد دیگر انتقال بدهد. این افراد به ترتیب فوق اجازه دارند نرم افزاری را که توسط دیگر ساخته شده را عرضه و نشر دهند. این افراد وظیفه دارند نام خالق اثر را در نسخه های عرضه شده ذکر کنند مگر این که با خالق اثر به نحو دیگری توافق کرده باشند.
با توجه به قانون در این زمینه اصل این است که حقوق مالکیت مادی و معنوی نرم افزار متعلق به مالک یا پدید آورنده آن است. این حقوق شامل حق مادی و معنوی مرتبط با آن که شامل نشان ویژه معرف نرم افزار و علامت آن که همه متعلق به مالک است.
حالت دوم این مورد است که تولید کننده نرم افزار طبق سفارش فرد یا نهاد و یا شرکتی اقدام به این عمل کرده باشد که در این صورت مشمول ماده 6 قانون حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای قرار می گیرد.
براساس ماده 6 نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آید به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش‌دهنده است، مگر این که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد، ولی حقوق معنوی نرم‌افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است.

اسرار تجاری چیست؟

در ادامه دعاوی مالکیت معنوی به بررسی اسرار تجاری خواهیم پرداخت. در همه کسب و کارهای دارایی های معنوی وجود دارد که دارای ارزش اقتصادی هستند. این دارایی ها معنوی در استارت آپ ها از ارزش اقتصادی بالایی به نسبت دیگر تجارت و کسب و کارها برخوردار هستند.
لازم به ذکر است که بدانید تعدادی از این دارایی ها را می شود از طریق قوانین خاص مرتبط حمایت کرد. یکی از این نمونه ها ثبت علامت تجاری است که باعث می شود دیگران امکان سوء استفاده از آن را نداشته باشند.

تعریف اسرار تجاری

در حالت کلی اسرار تجاری از اطلاعاتی تشکیل شده است که به کمپانی ها این امکان را می دهد که در برابر رقیبان خود از مزایای رقابتی نهایت استفاده را ببرند.
لازم به ذکر است که اسرار تجاری با دیگر شیوه های قانونی مالکیت معنوی قابل حمایت نیست. این اطلاعات در جایی ثبت نمی شود و تازمانی دارای ارزش هستند که در دسترس عموم قرار نگیرد.
حفاظت از اسرار تجاری تا زمانی دارای ارزش است که برای کسی افشا نشده باشد. برخلاف همه شیوه های حمایت از مالکیت معنوی اسرار تجاری محدودیت زمانی ندارد و می تواند تا همیشه می تواند به عنوان یک راز حفظ شود.

نمونه های اسرار تجاری

هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی مستقل برای کمپانی یا شرکت ها و برندها باشد می تواند به عنوان اسرار تجاری محسوب شود که شامل موارد زیر می باشد:
  • تکنیک های بازاریابی منحصر به فرد شرکت
  • روش های تولید
  • اطلاعات مشتریان شرکت
  • سورس برنامه های نرم فزاری
  • هر چیزی که ارزش اقتصادی مستقل برای شرکت دارد می تواند یک راز تجاری باشد از جمله روش ها الگوها و فرمول ها
  • اختراعات جدیدی که هنوز به ثبت نرسیده است

اسرار تجاری در قوانین ایران

در مورد اسرار تجاری در قانون ایران اشاره هایی به صورت جسته و گریخته صورت گرفته است که قدیمی ترین آن مربوط به شرکت ملی نفت ایران است که مصوب 1331 است که در بند 9 ماده 4 آن به شرکت ملی نفت ایران اجاره داده است.
به جز این موارد جسته و گریخته که نظیر در قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 است که در ماده 65 و در ماده 64 همان قانون نقض اسرار تجاری عبارت است از تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی.

ویژگی های اسرار تجاری

موارد زیر از جمله مهم ترین ویژگی های اسرار تجاری می باشند:
  • اطلاعات دارای ارزش اقتصادی باشد.
  • تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آن انجام شده باشد.
  • در دسترس عموم نباشد.
 
دعاوی مالکیت معنوی رعایت نکردن کپی رایت کسب و کارهای اینترنتی, حق مالکیت مادی, مالکیت مادی و معنوی نرم افزار, حقوق مالکیت معنوی, اسرار تجاری, ,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است