02144003048 Make your dreams come true! یسرا ورود/ ثبت نام

تعریف جعل و ارکان آن

منتشر شده توسط یسرا در 1399/10/6
تعریف جعل و ارکان آن

جعل در حقوق ایران

در ماده 523 قانون مجازات این گونه مقرر شده است که:
ساختن نوشته یا سند، مهر یا امضای شخص چه رسمی و چه غیر رسمی و یا تراشیدگی یا خراشیدگی در انواع و کارت و یا کاغذ یا قلم بردن یا سیاه کردن یا تغییر دادن تقدیم و تاخر سندی نسبت به تاریخ واقعی آن و یا تبدیل نوشته ایی به نوشته ایی دیگر و یا استفاده از مهر و یا امضای دیگری بدون اجازه از صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب و جا زدن خود به جای فرد دیگر را به اصطلاح جعل میگوییم.
«جعل» در لغت به معنی از خود در آوردن و مبدل ساختن و دگرگون کردن است به قصد تقلب که واژه «تقلب» هم یعنی غیر واقعی ارائه کردن یه موضوعی به جای حقیقت.
جعل در حقوق انگلستان، کانادا و استرالیا با یکدیگر مشابحه اند و اینگونه اذعان دارند که: «ساختن یک مدرک تقلبی ساختن یا تغییر دادن آگاهانه یک نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جازدن آنها بعنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری وبه ضرر غیر.»

ارکان جعل

رکن مادی

رفتار مجرمانه باید در تعریف جعل و مصادیق آن به عمل آمده باشد تا رکن مادی به حقیقت بپیوندد.
مصادیق انواع رفتار و عمل مجرمانه در جرم جعل عبارت است از:
ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
  • خراشیدن به معنی از بین بردن یک بخش از یک کلمه یا عبارت و یا عدد
  • قلم بردن یا ناخوانا کردن بخش های مختلف یک نوشته یا یک سند
  • الحاق نمودن یعنی چیزی به یک نوشته اضافه کردن  
  • محو کردن یعنی پاک نمودن بخشی یک نوشته 
  • الصاق یعنی دو نوشته به یکدیگر وصل شوند نه این‌که نوشته‌ی پاره‌ای به هم مجدد چسبانده شود.
  • استفاده از مهر و یا نشان دیگری بدون اجازه صاحب مهر

جعل

رکن معنوی

رکن معنوی یعنی قصد و نیت فرد برای ارتکاب جرم یا همان سو نیت مجرمانه است. مطابق قانون فرد باید به قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری مرتکب جعل شود.

رکن قانونی

رکن قانونی جرم یعنی عمل یا رفتار مرتکب باید به موجب قانون جرم انگاری شده باشد و برای اون فعل یا ترک فعل در قانون مجازات تعیین شده باشد در غیر اینصورت جرم و قابل مجازات نیست.
در مورد جعل رکن قانونی آن در قانون مجازات اسلامی از مواد 523 الی 542 به جرم، جرم و استفاده از سند مجعول پرداخته است و در ماده 523 مصادیق جعل را ذکر کرده است. 

رکن ضرری

رکن ضرری یعنی عمل و کردار فرد جعل کننده موجب ایجاد ضرر به شخص و یا اشخاص جامعه شود.البته این ضرر بالقوه است و لازم نیست که حتما ضرر وارد شده باشد.

تفاوت جعل و کلاهبرداری 

جعل و کلاهبرداری از دسته جرایمی هستند که ارتکاب آنها موجب بر هم زدن نظم عمومی است که وقوع آنها در جامعه آثار و نتایج زیانباری به همراه دارد .کلاهبرداری به این معناست که فردی با استفاده از تقلب و سو نیت اموال دیگران را از چنگشان در می آورد و متوجه آن باشد و بداند که کاری که دارد میکند متقلبانه است و همچنین قصدش قصد بردن مال دیگری است . 
اما جعل به این معناست که فردی بر خلاف حقیقت و به قصد ضرر زدن به شخصی از طریق راهکارهای پیش بینی شده در قانون دست به ساختن و تغیر دادن هرچیزی مثل سند، مهر، یا هر مدرکی داشته باشد تا آن را به جای مدرک اصلی جا بزند . 

مجازات جرم کلاهبرداری و جعل 

جرم کلاهبرداری از مصادیق مجرمانه علیه اموال و حق مالکیت است و جرم جعل از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار میرود . 
مجازات کلاهبرداری، اگر کلاهبرداری عادی باشد یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده به همراه دارد اما اگر کلاهبرداری توسط کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها باشد و جرم از طریق تبلیغات عامیانه یا ابزارهایی مثل رادیو، تلویزیون ویا رسانه های جمعی انجام شده باشد جرم را تشدید کرده و مجازات آن هم دو تا ده سال حبس به همراه جزای نقدی معادل اموال برده شده و حتی اخراج دائم کارمند دولت را به همراه خواهد داشت.
اما مجازات جعل و استفاده از سند مجعول مطابق مواد 524 الی 542 قانون مجازات اسلامی به حبس و جزای نقدی یا هر دو باهم میباشد. از بارزترین روش های کلاهبرداری،از طریق جرم جعل است و اینگونه است که به طور مثال: اگر فردی به وسیله ی عملیات متقلبانه و برنامه ریزی شده مانند جعل سند فردی را فریب دهد و از این طریق اموال آن را مانند ماشین ، خانه و باغ و غیره... به قیمتی ارزان تر از قیمت واقعی بدست آورد در این صورت کلاهبرداری صورت گرفته و بدون آنکه جعلی رخ داده باشد. 
با این حال یکی از شیوه های عملی شدن جرم کلاهبرداری جعل و استفاده از سند مجعول است. در واقع مجرم از طریق جعل سند و در ادامه آن استفاده از سند مجعول  و با عمل متقلبانه دیگران را فریب میدهند و از این طریق دست به کلاهبرداری میزند.

خدمات مشاوره تخصصی و حقوقی یسرا در خصوص جعل

اگر روزی موضوع جعل برایتان پیش آمد، می‌توانید به ‌صورت قانونی دنبال حق‌تان باشید و مجرم را پیدا کنید. برای پیگیری موضوع پرونده های جعل می توانید از مشاورین و وکلای تخصصی یسرا کمک بگیرید. 
تیم تخصصی و حقوقی یسرا اهمیت و حساسیت این جرایم را در نظر گرفته است و وکلا و کارشناسان حقوقی به این دلیل که دوره ‌هایی تخصصی را در زمینه جرایم سایبری و جرایم رایانه ای و مصادیق آن را به طور خاص می‌گذرانند،کسانی هستند که شما با اطمینان می‌توانید کار خود را به آن‌ها بسپارید و شما را راهنمایی کنند. تیم مشاوران حقوقی و وکلای مجرب یسرا، به صورت تمام وقت آماده‌ ارايه‌ مشاوره هم از طریق حضور در دفاتر و شعب مختلف یسرا و هم به صورت آنلاین و یا تلفنی هستند.
اگر شما درگیر پرونده با عنوان جعل شدید با گرفتن مشاوره اولیه و اطلاعات در حوزه جرایم رایانه ای و سایبری و حقوق آن و همچنین مشاوران و وکلایی که به صورت تخصصی در یسرا مشغول دفاع از جرایم اینترنتی، جرایم سایبری و حفظ حقوق مردم در فضای اینترنتی هستند و وظیفه‌ دفاع از حقوق مردم در فضای مجازی را به عهده دارند، با هزینه مناسب و طبق تعرفه کانون وکلا فعالیت می‌کنند و شما می‌توانید از گرفتن مشاوره و خدمات تخصصی اطمینان کامل داشته باشید.
یسرا سامانه تخصصی مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و جرایم سایبری و جرایم رایانه ای، کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها است. که به طور حرفه‌ای وکالت جرایم اینترنتی و رایانه‌ ای را بر دوش دارد که با حضور وکلای مجرب و کارشناسان متخصص فنی و حقوقی جرایم رایانه ای به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات حقوقی و مشاوره به شما متقاضیان محترم می باشد.
شما می‌توانید پاسخ کلیه سوالات حقوقی خود در خصوص نکات حقوقی درباره جعل  را به صورت آنلاین از کارشناسان و وکلای تیم یسرا بپرسید.
تیم وکلای یسرا خدمات مشاوره حقوقی کلاهبرداری اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی را به سه صورت مشاوره حقوقی رایگان آنلاین ، مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری ارائه می‌کند.
در مشاوره آنلاین شما میتوانید کلیه سوالات تخصصی خود در هر حوزه ای از جمله جرایم سایبری ، جرایم رایانه‌ ای و کسب و کارهای مجازی را در ابتدا در سامانه پرسش و پاسخ یسرا جستجو نمایید و از پاسخ های قبلی کارشناسان بهره مند گردید اما در صورت عدم رفع نیاز، وکلا و کارشناسان حقوقی تیم یسرا پاسخ لازم را ارایه می نمایند.
اما در صورت در خواست به مشاوره تلفنی یا مشاوره حضوری باید با شماره های 02144003048 یا 09129152457 تماس حاصل نمایید. و وقت مشاوره تلفنی یا حضوری رزرو نمایید.
جهت اخذ مشاوره حضوری باید به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
تهران، بزرگراه آیت الله کاشانی، بلوار اباذر، روبروی دادسرای جرایم رایانه ای تهران (دادسرای ناحیه 31)، پلاک 4 واحد 4، گروه وکلای یسرا.
جعل چیست, ارکان جعل, تفاوت جعل و کلاهبرداری,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
من داخل تلگرام یا واتس اپ خرید و فروش ارز انجام میدم ولی یک سال و نیم پیش یکی با مدارک جعلی پیشم احراز هویت کرد ود چند تا خرید تنجام داد من تونستم چند تا از پروندها رو حل کنم ولی یکیش که واسه استان بابک بود قاضی واسم زده ۱ سال حبس تعضیری +رد مال که بمدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی تو استان کرمان میباشد من سابقه کیفری ندارم فقط ۳ مورد که اونم منع تعقیب شدم میخواستم ببینم ممکنه وکالتم رو قبول کنید و هزینش رو سری اعلام کنید چون زمان کافی برای این کار رو ندارم

پاسخ برای این سوال ثبت شده است