آیا می دانید ویژگی مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای چیست؟

جرایم رایانه ای, جرایم سایبری,

 

بررسی جرایم سایبری به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی تکنولوژیک بر پایه‌ی توجه به ویژگی‌های مرتکبین این جرایم، سطح وسیع‌تری را در بررسی جرایم سایبری و نحوه‌ی پیشگیری از این جرایم در مقایسه با بررسی صرف مفاهیم تخصصی امنیت سایبری ارائه می‌کند. تصویر جامعی از مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای شامل عناصر گوناگونی می‌باشد که سن، جنسیت، پیشینه‌ی اجتماعی، اقتصادی، ملیت و انگیزه، ویژگی‌های اصلی موضوع مورد بحث را شامل می‌شود.
 
در برخی جرایم، ارتکاب جرم مستلزم آشنایی با تکنیک یا تکنولوژی خاصی است. در جرایم سایبری، فضای سایبر در مرکز بحث قرار دارد فلذا مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای باید با این موضوع نوین آشنایی داشته باشند. این جرایم بسته به نوع آن، گاه نیازمند آشنایی کلی با این فضا و گاه نیازمند تخصص در سطح بالاست. تاریخ جرایم سایبری نشان داده است که طیف گسترده‌ای از مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای دانشجویان و کارکنان دستگاه‌های رایانه‌ای بوده‌اند و این نشان از ضرورت وجود ویژگی مذکور در مرتکبین این جرایم است. مطابق مطالعات انجام شده، بیش‌ترین تهدیدها از جانب کارمندان است و در واقع جرایم سایبری غالباً جرایمی با منشأ داخلی به شمار می‌آیند. طبق برآوردی که به عمل آمده ۹۰% جرایم سایبری اقتصادی به وسیله‌ی کارمندان شرکت‌های بزه دیده انجام گرفته است. بدین ترتیب می‌توان گفت، مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای، غالباً از یقه سفیدان جامعه به شمار می‌آیند.
 
دیگر ویژگی این افراد این است که برخلاف مرتکبین جرایم سنتی، از عقلی بزرگ برخوردارند. این در حالی است که در جرایم سنتی چندان نیازی به داشتن هوش سرشار نیست و بیش‌تر به نیروی جسمی و فیزیکی نیاز می‌باشد. یکی دیگر از تفاوت‌های مرتکبین جرایم سایبری و جرایم رایانه ای و جرایم سنتی که از ویژگی قبل ناشی می‌شود. رنج سنی آنان است. در جرایم سنتی، از آنجا که نیروی جسمی مرتکب، نقش محوری دارد، معمولاً افراد کم سن و سال نمی‌توانند به این جرایم نزدیک شده و مرتکب آن‌ها شوند. این در حالی است که در جرایم سایبری، رنج سنی مرتکبین به طور محسوسی پایین آمده و در بسیاری از موارد دیده شده افرادی که زیر سن قانونی که معمولاً ۱۸ سال است، مرتکب این جرایم شده و حجم عظیمی از خسارات را بر جامعه تحمیل کرده‌اند.
 
بدین ترتیب، همان‌گونه که به تفصیل بیان شد، جرایم سایبری چه از لحاظ ماهیت جرایم و چه از لحاظ مرتکبین آن‌ها با جرایم سنتی و مرتکبین آن‌ها تفاوت‌های فاحش و گاهاً متعارضی دارد که ضرورت وجود سیاست جنایی افتراقی را در مورد جرایم سایبری نشان می‌دهد.