02144003048 Make your dreams come true! یسرا رویاهات رو به واقعیت تبدیل کن! از کجا شروع کنم؟

آشنایی با قوانین مربوط به کسب مجوزهای صنفی

منتشر شده توسط یسرا در 1399/8/26
آشنایی با قوانین مربوط به کسب مجوزهای صنفی

کسب مجوزهای صنفی

مسلما در تمامی جوامع، نظم اجتماعی و وجود امنیت یکی از مهم ترین مباحثی می باشد که افراد باید به آن توجه داشته باشند تا مرتکب جرم نشوند و بر همین مبنا نیز برای ایجاد مشاغل باید بتوانند برای کسب مجوزهای صنفی اقدام کنند.
توجه داشته باشید که کشور ما جز کشور های جوانی محسوب می شود که به طور میانگین بافت جوانی دارد و بیشتر افراد جامعه را قشر جوانی که به دنبال راه اندازی مشاغل مختلف می باشند، تشکیل داده اند.
آماده سازی این افراد برای ورود به محیط شغلی و یادگیری حرفه های مختلف نیز بر عهده جامعه می باشد. بنابر این قانون گذار کشور ما نیز با در نظر گرفتن این نیاز ضروری جامعه برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مختلف و غیر قانونی، قوانین مختلفی را برای کسب مجوزهای صنفی در نظر گرفته است که کسب مجوزهای صنفی نیز یکی از مهم ترین این موارد می باشد.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که آشنایی با قوانین مرتبط با کسب مجوزهای صنفی نیز نوع آمادگی نسبی را برای حضور جوانان در فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاد می کند.

صدور و اخذ پروانه کسب

با استناد به ماده 12 قانون نظام صنفی کشور در رابطه با این موضوع می توان گفت افراد صنفی موظف اند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
آیین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظف اند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
در کسب مجوزهای صنفی در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌ به ‌طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده ‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب طبق قانون
مسلما داشتن آگاهی و اطلاعات قانونی قبل از هرگونه اقدامی یکی از مهم ترین مواردی می باشد که باید به آن توجه کرد تا از بسیاری از مشکلات احتمالی و ایجاد خسارت های مختلف جلوگیری شود. ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مجوزهای صنفی در قانون ما نیز پیش بینی شده است که به موارد زیر تقسیم می شود:
 1. هر فردی كه بخواهد واحد صنفی ایجاد كند پیش از واگذار کردن هر گونه تعهد، اجاره یا خرید محل باید برای گرفتن مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و تقاضای کتبی خویش را اعلام نماید.
 2. اتحاديه مسئول است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضی تسليم نمايد.
 3. اتحاديه مسئول در چارچوب مقررات، نظر خویش را بر اساس رد یا پذیرفتن تقاضا حداكثر ظرف 15 روز با حساب روزهای غیر تعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرفتن تقاضا شمرده می شود. در صورت موافقت تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ حداكثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را کامل کند و به اتحادیه بدهد. در غیر اینصورت متقاضی جدید شمرده خواهد گردید. اتحادیه مسئول است بعد از اخذ تمام مدارک لازم و با رعایت قوانین، ظرف پانزده روز نسبت به صادر کردن پروانه كسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام كند. همین طور دریافت کننده پروانه كسب مسئول است از تاریخ اخذ پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام كند.
 4. در صورتی که اتحادیه تقاضا متقاضی پروانه کسب را رد كند یا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلیل های مستند به صورت کتبی به متقاضی اعلام كند. در صورتی که متقاضی به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض کتبی خویش را ظرف 20 روز از تاریخ اخذ پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد مجمع امور صنفی مکلف است طی 15 روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی خویش را برای اجرا به اتحادیه مربوطه اعلام كند.
 5. در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع، اعتراض خویش را نسبت به نظر مجمع مذكور به کمیسیون نظارت منعكس كننده. کمیسیون نظارت مكلف است ظرف یک ماه نظر خویش را علام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این باره معتبر و قابل انجام است، مگر آن كه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه بعد از اخذ اعتراض نقض كند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم الاجرا است. 

کسب مجوزهای صنفی

 

شرایط صدور پروانه کسب مجوزهای صنفی

مسلما یکی از اساسی ترین سوالاتی که ممکن است اکنون برای بسیاری از افراد ایجاد شود آن است که چگونه باید برای اخذ جواز کسب مجوزهای صنفی از طریق راه های قانونی اقدام کنیم؟
در پاسخ به این سوال می توان به استناد به آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفی، ایم مراحل را به موارد زیر تقسیم کرد:
 1. هر فردی که بخواهد واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد اجاره و یا خرید محل باید جهت اخذ مجوز لازم به اتحادیه صنف مربوطه مراجعه و درخواست کتبی خود را تسلیم کند.
 2. اتحادیه موظف است درخواست های رسیده برای اخذ پروانه کسب را به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر مخصوص ثبت و رسید آن را به متقاضی تسلیم نماید.
 3. شرایط و مدارک لازم جهت دریافت پروانه کسب را داشته باشد.
 4. دریافت تعهد محضری از دارندگان اجاره نامه عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن.
 5. اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط به نام متقاضی کافی است.
 6. برای دارندگان اجاره نامه های اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری کفایت می کند.
 7. حداقل سن به منظور دریافت پروانه کسب 18 سال می باشد.

مدارک لازم برای اخذ جواز پروانه کسب مجوزهای صنفی

در قانون نظام صنفی کشور ما، مدرک و شرایط لازم برای اخذ پروانه کسب مجوزهای صنفی به موارد زیر تقسیم می شود:
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
 • ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه و یا ارائه قراردادهای منعقده فی مابین متقاضی پروانه کسب با ادارات و سازمان های دولتی نهادها شهرداری ها شرکت های تعاونی مسکن و شرکت های خاص صنفی تحت پوشش سازمان های دولتی و نهادها.
 • دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و در مدت اعتبار آن.
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
 • ارائه آخرین مدرک تحصیلی یا حداقل گواهی پایان تحصیلات ابتدائی یا سواد خواندن و نوشتن متقاضیانی که سن آنها از 50 سال به بالا باشد.
 • گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.
 • ارائه پایان کار تجاری اداری یا کارگاهی محل واحد صنفی یا کارگاهی محل واحد صنفی و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب.
 • ارائه کارت معاینه پزشکی گواهی صلاحیت بهداشتی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای صنوفی که مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی بهداشتی می باشند.
 • ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده و یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی.
 • مدارک لازم دال بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.
 • موافقت اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی.
 • عکس جدید 12 قطعه.
 • فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ در مورد اتباع بیگانه فتوکپی گذرنامه.

ثبت نام پروانه کسب

برای ثبت نام پروانه کسب مجوزهای صنفی باید به ترتیب مراحل زیر را طی کنید:
 1. به سامانه صدور پروانه کسب مراجعه کنید.
 2. اسکن مدارک خود را به همراه داشته باشید.
 3. حتما کد رهگیری خود را در خاطر ثبت کنید تا بتوانید به راحتی سایر فعالیت هایتان را پیگیری کنید.
 4. کارشناسان مذکور وظیفه دارند تا راهنمایی لازم را به شما ارائه دهند.
 5. پس از یک دوره 15 روزه بعد از ثبت درخواست شما برای کسب مجوزهای صنفی، جواز کسب صادر خواهد شد.
 6. جواز کسب از طریق پست الکتریکی به آدرس شما ارسال خواهد شد.
وسایل مورد نیاز برای اخذ پروانه کسب مجوزهای صنفی
از جمله وسائلی که شما برای کسب مجوزهای صنفی به آنها نیاز دارید به ترتیب زیر می باشد:
 • وجود سند مالکیت و اجاره نامه برای راه اندازی کار که نشان دهنده وجود مکان مورد نظر است، الزامی می باشد. البته در برخی از موارد نیز شما می توانید از عقدنامه نیز استفاده کنید.
 • در صورت داشتن اجاره نامه که از اسناد عادی محسوب می شود باید تعهد نامه مبنی بر مسئولیت شغلی و حقوقی حتما آن را ارائه دهید.
 • داشتن مجوز کسب بلامانع.
 • پرداختن بدهی مالیاتی.
 • در صورت نیاز داشتن مدرک آموزشی مرتبط با حرفه.
 • در دست داشتن مدارک شخصی برای احراز هویت مانند شناسنامه، کارت ملی، عکس، معاینه پزشکی، کارت پایان خدمت، عدم سوء پیشینه، مدارک فنی و پرداخت هزینه دریافت سند.

کسب و کارهای اینترنتی و کسب مجوزهای صنفی

توجه داشته باشید که با ورود اینترنت و تکنولوژی در کشور ما، تا حد زیادی جامعه دچار تغییر و تحول و پیشرفت شده است و نمونه های بارزی از آن در فعالیت های اقتصادی مردم جامعه ما نیز مشاهده می شود.
بنابراین به طور کلی می توان گفت که فروشگاه های اینترنتی و اپلیکیشن های فروشگاهی نیز از رقبای اصلی دیگر فروشگاه های حضوری محسوب می شوند و در قبال دریافت پول از مشتریان خود، به ارائه کالا و خدمات می پردازند.
اما مسئله اصلی که در اینجا لازم است به آن اشاره کنیم آن است که این فروشگاه ها علاوه بر آن که در فضای مجازی مشغول فعالیت هستند، به صورت فیزیکی نیز در جامعه حضور دارند و بنابراین لازم است تا علاوه بر کسب مجوزهای صنفی برای کسب مجوز فعالیت اینترنتی نیز اقدام کنند تا فعالیت های اقتصادی آنان قانونی شناخته شود.

روند کسب مجوز اینترنتی به ترتیب زیر می باشد:

 1. راه اندازی کسب و کار مجازی توسط متقاضی مطابق چک لیستهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
 2. ثبت تقاضا توسط متقاضی در سامانه اینماد (ارجاع تقاضای کسب و کار مشمول قانون نظام صنفی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله پس از ارزیابی و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ایران به سامانه اصناف).
 3. بارگذاری مدارک مندرج در ماده 4 این آیین نامه توسط متقاضی در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
 4. تکمیل پرونده مطابق ماده 4این آیین نامه توسط اتحادیه. تبصره- اتحادیه موظف است به طور همزمان از دستگاههای طرف استعلام مندرج در ماده 4 این آیین نامه استعلام نماید.
 5. صدور و تسلیم پروانه کسب پس از تطبیق مدارک بارگذاری شده با اصل آن به متقاضی حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اینماد.

شرایط لازم برای کسب مجوز اینترنتی:

 • گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.
 • گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار و تایید وب سایت توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی.
 • تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از 50 سال سن.
 • مصوبه هیئت مدیره برای صدور پروانه کسب به نام مدیر عامل یا یکی از صاحبان امضا مطابق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت.
 
اخذ پروانه کسب, تمدید و تعویض پروانه کسب, صدور پروانه کسب, پروانه کسب مجوزهای صنفی, کسب و کارهای اینترنتی, ,
سلام روز بخیر ...  آیا راه اندازی کانال تلگرام جهت فروش شماره های مجازی تلگرام ، واتس آپ و اینستاگرام جرم محسوب میشه و یک عمل غیر قانونی هست ؟ چون چند وقتی هست که پلیس فتا منو خواستن و گیر دادن که کارت جرمه و مجازات داره ، من هم میترسم ازین تهدیدها .. چکار باید بکنم ؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
الان که تلگرام فیلتر شده است، باز هم باید شامد بگیریم؟ فعالیتمان غیرقانونی نیست؛ اما بازخواستمان نکنند؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است
سلام روز بخیر ، یک سوال تخصصی جرایم اینترنتی از یک وکیل سایبری داشتم ، یکی از آشنایان ما به بنده تهمت ارتباط تلفنی نامشروع با با همسرخودش زده و این موضوع در بین فامیل پیچیده و همسر من از منزل رفته است ، من کل پرینت تماس های خود را از همراه اول گرفته ام و شوهر اون خانم هم کلیه ی تماس های ایشون رو چک کرده اند ، و ثابت شده که چیزی نبوده است ، اما ایشون فشار آورده که باید پرینت پیام های اینستا ، واتس آپ و تلگرام را هم باید بگیریم. من برای این مساله به چندین وکیل مراجعه کردم و هر کسی یه چیزی میگه ، یکی میگه میشه پرینت گرفت و یکی میگه نه نمی شه ، یک وکیل گفته 5 میلیون به من بده تا من برم برات بگیرم ، میخواستم ببینم داره درست میگه ؟؟

پاسخ برای این سوال ثبت شده است