ثبت شکایات

سامانه ثبت شکایت فروشگاه یسرا :

1- جهت ثبت شکایات بصورت تلفنی :

021- 44216541

2- جهت ثبت شکایات بصورت ایمیل :

آدرس ایمیل :cyberlawyer2014@gmail.com

3- ارتباط مستقیم با مدیریت : 09153000733 - محمدرضا نصراللهی