سنجش حقوقی

ریسک‌هایی که کسب و کارها را تهدید می‌کنند، با ارزیابی حقوقی قابل شناسایی هستند. متخصصان پلتفرم حقوقی یسرا می‌توانند در شناسایی چالش‌ها و مشکلات حقوقی با کسب و کارهای مجازی و استارتاپ‌ها همکاری کنند.