خدمات حقوقی

قوانین کسب و کارهای مجازی برای بسیاری از کارآفرینان ناشناخته و مبهم هستند. پلتفرم حقوقی یسرا متداول‌ترین ریسک‌های اکوسیستم کسب و کارهای مجازی و استارتاپ‌ها را به خوبی درک کرده و برای آنها راه حل‌های موثری را ارائه داده است.