سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید

مجازات جرم تهدید به افشا آثار مبتذل و مستهجن و سوء استفاده منجر به زنا

منتشر شده توسط یسرا در 1400/4/29
مجازات جرم تهدید به افشا آثار مبتذل و مستهجن و سوء استفاده منجر به زنا

سوء استفاده منجر به زنای عنف از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری

در این مطلب با مثال و توضیح مختصری از یک نمونه پرونده در خصوص تهدید و افشا آثار مبتذل و مستهجن و سوء استفاده منجر به زنای عنف بر طبق ماده 4 قانون سمعی و بصری به بررسی قانونی این جرم می پردازیم.
طبق نکات مختلفی که  از مسائل قضایی هرزه نگاری در محیط سایبر بیان شده، این عنوان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. که این عنوان مجرمانه در ماده ۴ قانون سمعی و بصری مورخه ۱۰/۱۹/ ۸۶ پس از اصلاحات مورد نظر قرار گرفت آنچه در مورد این ماده و این عنوان مجرمانه حائز اهمیت است این است که تهیه آثار مبتذل و مستهجن از دیگری و تهدید به افشای این آثار به تنهایی و حتی توام موضوع این عنوان مجرمانه نمی باشد بلکه آنچه در این ماده مورد اشاره و جرم انگاری قرار گرفته است یک گام جلوتر از این موارد است یعنی زمانیکه فرد اثر مبتذل و مستهجن را تهیه نمود، تهدید به افشای آن صورت گرفته است، و در اثر این تهدید یک عمل مجرمانه اعم از زنا، اعمال مشمول حد و تعزیر بدون رضایت منجی علیه و تحت تاثیر تهدید به افشای آثار مزبور به عنف واقع شده است. لذا فقط در صورت جمع این موارد می توان مسئله را موضوع و مشمول این ماده و این عنوان مجرمانه دانست.

نمونه پرونده تهدید به افشا تصاویر و ویدئوهای مبتذل و مستهجن دیگری

مادری پس از آنکه به رفتار غیرعادی و مضطربانه ی دختر خود مشکوک میشود. او را زیر نظر می گیرد و متوجه تماسهای تلفنی غیرعادی وی می گردد. پس از نصحیت و راهنمایی فرزندش دختر لب به سخن گشوده و برای مادر تعریف می نماید که در محیط کار، با یکی از همکاران آشنا شده و آن پسر پس از فیلم برداری از روابط غیراخلاقی خود با دختر از طریق گوشی تلفن همراه بمدت بیش از یکسال است که دختر را تهدید نموده و از این راستا ضمن دریافت مبالغی بیش از یک میلیون تومان از وی به دفعات با وی روابط نامشروع دون زنا برقرار نموده است وضعیت روحی مجنی علیها در زمان طرح شکایت و حضور در دادسرا بسیار اسف بار و در آستانه ی ارتکاب یک خطای بزرگتر و خودکشی بوده است. متهم تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و با دستگیری وی فیلم مربوطه کشف می شود. پس از تفهیم اتهام و اقرار متهم به اعمال ارتکابی پرونده با صدور کیفرخواست. مستندا به مواد ۴ (سوء استفاده منجر به زنای عنف یا اعمال مشمول حد و تعزیر از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری) و ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند به محاکم انقلاب اسلامی ارسال گردید.

انتشار تصاویرمبتذل و مستهجن و تهدید به زنا

مجازات مرتکبان 

جرم در امور سمعی و بصری با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری

ماده 4 قانون مجازات اسلامی در خصوص افشا آثار مبتذل و مستهجن می گوید: هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتیکه مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.
همچنین ماده 5 قانون مجازات اسلامی می گوید: وسیله تهدید قراردادن آثار مبتذل و مستهجن به ‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری ازاحقاق حق یا هر منظور نامشروع وغیرقانونی دیگر، برای مرتکبان جرم"به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند".

نکته قانونی:

قانونگذار اکراه ناشی از تهدید به پخش و انتشار آثار مبتذل و مستهجن که منجر به تمکین برای زنا گردد را در حد عنف دانسته و با عنایت به اکراه در حد اجبار مجني عليها مرتکب را مستوجب مجازات زنای بعنف دانسته است نکته ای که در مورد این ماده وجود دارد اینکه با عنایت به مسیر تصویب این قانون و ایرادات اولیه شورای محترم نگهبان بالاخص در این ماده، به نظر میرسد که قید عبارت «غير از زنا» ناظر به تهدیدی می باشد که عرفا در حد عنف و غیرقابل تحمل نبوده باشد. ابتدا در متن اولیه ذکر شده بود: در حکم زنای بعنف میباشد که مورد ایراد شورای نگهبان واقع و در مرحله ی بعدی به عبارت «مجازات زنای به عنف» تغییر و اصلاح گردید لکن عبارت دوم یعنی همان عبارت «غير از زنا» تغییر نیافت البته در وضعیت فعلی نیز مادهی قانونی با ایراد اساسی مواجه نبوده و فروضی متصور است که زنا نباشد ولی مشمول حد گردد لكن با عنایت به فلسفه وضع این ماده و شرح مذاکرات مجلس به نظر می رسد چنانچه تهدید به انتشار یک فیلم مبتذل آنچنان بر منجی عليها موثر باشد که در حكم عنف واقع شود، مجازات اعدام و در صورتی که این تهدید عادتا قابل تحمل بوده باشد یا به هر طریق در حد عنف نبوده باشد مجازات زنا و حد جلد بر مرتکب جاری می گردد. بدیهی است که در کلیه فروض بالاخص با عنایت با ماده ۱۰ این قانون چنانچه افعال مجرمانه از طریق ارتباطات الکترونیکی با سایتهای رایانه ای و یا حتی تکنیک های مشابه صورت پذیرد، موضوع مشمول این قانون می گردد.

سؤالی دارید؟ از کارشناسان یسرا مشاوره بگیرید