چه زمان باید اقدام به ثبت شرکت برای استارتاپ ها کنیم

اهمیت ثبت شرکت برای استارتاپ ممکن است در ابتدای فعالیت، اهمیت ثبت شرکت

قرارداد مشارکت مدنی چیست و چه مزیت هایی دارد

آورده‌های مادی و معنوی  و سهم الشرکه در قرارداد مشارکت مدنی یکی از

راهنمای کامل جذب سرمایه گذار ریسک پذیر یا VC برای استارتاپ ها

جذب سرمایه گذار ریسک پذیر یا VC آیا می دانید اهمیت تلاش برای

انواع سرمایه گذار برای استارتاپ ها را بشناسید

انواع سرمایه گذار برای استارتاپ ها انواع سرمایه گذار برای استارتاپ ها وجود

قانون درباره انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران چه می گوید

انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران آیا در مورد انتشار عکس و فیلم

چرا حقوقدانان تعیین خسارت در قرارداد طراحی سایت را جدی می گیرند

تعیین خسارت در قرارداد طراحی سایت تا آنجا که به موضوع تعیین خسارت

6 مزیت ثبت علامت تجاری و ثبت برند

ثبت علامت تجاری و برند به چه معنی است؟ طبق آیین متداول ادارات

مالکیت در قرارداد طراحی سایت

نکات حقوقی مهم در قرارداد طراحی سایت در مورد مالکیت در قرارداد طراحی

در قرارداد طراحی سایت این نکات را فراموش نکنید

تعهدات، تضمین‌ها و خسارت ها در قرارداد طراحی سایت قرارداد طراحی سایت هم

نکات ضروری که در هنگام ثبت نرم افزار باید رعایت کنیم

ثبت نرم افزار  برای ثبت نرم افزار باید به شورای عالی انفورماتیک رجوع

تعریف نرم افزار از دیدگاه حقوقی

تعریف نرم افزار از دیدگاه حقوقی در خصوص تعریف نرم افزار از دیدگاه

مراحل و نکات مهم ثبت ایده تجاری

ثبت ایده ثبت ایده زمانی امکان پذیر است که قابلیت اجرایی شدن داشته

بررسی انواع برند و نحوه ثبت برند و علامت تجاری

ثبت برند قبل از تعیین و ثبت برند لازم است به این نکته

نکات مهم در خصوص مالکیت، محرمانگی و عدم رقابت در قرارداد با تیم فنی

چرا مالکیت در قرارداد تیم فنی اهمیت دارد؟ مالکیت در قرارداد تیم فنی

ایده چیست و چه مختصاتی دارد

ایده چیست و چه مختصاتی دارد؟ قبل از بحث در مورد ایده پردازی

نکات مهم در خصوص تقسیم نقش در قرارداد کوفاندر که نباید فراموش کنید

از تقسیم نقش در قرارداد کوفاندر تا آنچه می‌تواند باعث اختلاف شرکا

اهمیت قرارداد با تیم فنی و نکات مهم این قرارداد

نکاتی اهمیت قرارداد با تیم فنی را بیشتر نشان می دهد اهمیت قرارداد